David Stopschinski

Senior Data Scientist, EVACO GmbHShare

David Stopschinski